portfolio

Ogród w Żórawiach

Ogród w Żurawiach to rozległa przestrzeń wypełniona wieloma elementami, w którym zostały stworzone różne miejsca wypoczynku z podziałem na strefy. Na "dziedzińcu" przed budynkiem, na nawierzchni z kruszywa naturalnego zaplanowano rozległą rabatę z róż okrywowych wydzieloną obwódką bukszpanu.

Czytaj więcej...

Ogród w Warzymicach

Ten niewielki ogród został zaprojektowany na froncie budynku wielorodzinnego. Zadanie wymagało renowacji i odświeżenia istniejącego już salonu ogrodowego z punktem wodnym i pięknymi ścianami z bambusów, które bujnie rosną w zacisznym zakątku.

Czytaj więcej...

Ogród w Siadle Dolnym

Ten niewielki ogród został stworzony na tyłach budynku wielorodzinnego, na terenie ze znacznym zróżnicowaniem wysokościowym. W projekcie zaproponowano stworzenie spójnej kompozycji ogrodu na 3 poziomach wysokościowych, z wyraźnym wyznaczaniem stref dla poszczególnych funkcji.

Czytaj więcej...

Ogród w Załomiu

Głównym założeniem zagospodarowania frontowej części ogrodu było stworzenie wiaty z panelami słonecznymi z możliwością parkowania pod nią aut, a także zaprojektowanie nawierzchni podjazdu i dojścia do budynku.

Czytaj więcej...

Ogród w Suchym Dworze

Projektowana przestrzeń ma zapewnić mieszkańcom możliwość rekreacji i wypoczynku w ogrodzie. Zakłada się stworzenie w ogrodzie dwóch tarasów wypoczynkowych - zadaszony od strony południowej i drewniany taras od strony północnej.

Czytaj więcej...

Ogród w Bezrzeczu

Realizacja ogrodu zakłada budowę dużego zadaszonego tarasu wypoczynkowego. Styl ogrodu jest nowoczesny. Zastosowane materiały ograniczą się do drewna, elementów stalowych i nawierzchni w barwie szarej. 

Czytaj więcej...

Teren zieleni przy przychodni

Zakres opracowania obejmował stworzenie spójnej kompozycji i wyraźne wyznaczanie stref dla poszczególnych funkcji. Przewidziano dobór roślinności do istniejących warunków glebowych i wystawy północnozachodniej. W projekcie zadbano o oświetlenie terenu, a także dobrano detale małej architektury komponujące się ze stylem całości założenia.

Czytaj więcej...

Ogród w Nawodnej

Koncepcja zakłada stworzenie swojskiej przestrzeni dużego ogrodu. W ogrodzie planuje się budowę kamiennego grilla z wędzarnią zlokalizowanego w pobliżu tarasu. Planowane jest również zbudowanie składu na narzędzia i drewno do kominka. Projektowany taras zbudowany z płytek betonowych przesłonięty będzie drewnianym trejażem i pergolą obsadzoną glicynią.

Czytaj więcej...

Ogród w Choszcznie

Realizacja ogrodu zakłada rozplanowanie dojazdu do garażu na tyłach posesji, budowę altany krytej strzechą, punktu wodnego w postaci głazu, po którym spływa woda oraz ogrodu skalnego.

Czytaj więcej...

Ogród w Tanowie

Koncepcja zakłada stworzenie ogrodu wypoczynkowego wielostrefowego. Ogród podzielony jest przez istniejące nasadzenia świerków i sosen, dzięki którym wydzielone zostały odrębne strefy w ogrodzie. Główne miejsce rekreacji stanowi altana z mini punktem wodnym w formie naturalnego głazu po którego powierzchni ścieka woda.

Czytaj więcej...