Teren zieleni przy przychodni

wiz.01 wiz.02 wiz.03 wiz.04 wiz.05 wiz.06 wiz.07 wiz.08 wiz.09 wiz.10 wiz.11 wiz.12 wiz.13 wiz.14 wiz.15

Zakres opracowania obejmował stworzenie spójnej kompozycji i wyraźne wyznaczanie stref dla poszczególnych funkcji. Przewidziano dobór roślinności do istniejących warunków glebowych i wystawy północnozachodniej. W projekcie zadbano o oświetlenie terenu, a także dobrano detale małej architektury komponujące się ze stylem całości założenia. Zaplanowano lokalizację altany śmietnikowej oraz rozplanowanie usytuowania miejsc postojowych dla aut wjeżdżających na teren posesji. Przewidziano również obsadzenie muru pnączami na zaprojektowanej konstrukcji z linek stalowych.

Głównym miejscem założenia wypoczynkowego ma być taras z usytuowanymi wśród zieleni ławkami. Przewidziano montaż urządzenia wodnego w formie kamieni ustawionych na sztorc, po których powierzchni będzie spływać woda. Nastroje oświetlenie przy trasie oraz ścian muru ma na celu wyeksponowanie roślin i nadanie niepowtarzalnego klimatu tej mikro przestrzeni.

Projekt autorstwa Katarzyny Kowalskiej