portfolio

Ogród w Siadle Dolnym

Ten niewielki ogród został stworzony na tyłach budynku wielorodzinnego, na terenie ze znacznym zróżnicowaniem wysokościowym. W projekcie zaproponowano stworzenie spójnej kompozycji ogrodu na 3 poziomach wysokościowych, z wyraźnym wyznaczaniem stref dla poszczególnych funkcji.

Czytaj więcej...

Ogród w Załomiu

Głównym założeniem zagospodarowania frontowej części ogrodu było stworzenie wiaty z panelami słonecznymi z możliwością parkowania pod nią aut, a także zaprojektowanie nawierzchni podjazdu i dojścia do budynku.

Czytaj więcej...

Ogród w Suchym Dworze

Projektowana przestrzeń ma zapewnić mieszkańcom możliwość rekreacji i wypoczynku w ogrodzie. Zakłada się stworzenie w ogrodzie dwóch tarasów wypoczynkowych - zadaszony od strony południowej i drewniany taras od strony północnej.

Czytaj więcej...

Ogród w Bezrzeczu

Realizacja ogrodu zakłada budowę dużego zadaszonego tarasu wypoczynkowego. Styl ogrodu jest nowoczesny. Zastosowane materiały ograniczą się do drewna, elementów stalowych i nawierzchni w barwie szarej. 

Czytaj więcej...

Teren zieleni przy przychodni

Zakres opracowania obejmował stworzenie spójnej kompozycji i wyraźne wyznaczanie stref dla poszczególnych funkcji. Przewidziano dobór roślinności do istniejących warunków glebowych i wystawy północnozachodniej. W projekcie zadbano o oświetlenie terenu, a także dobrano detale małej architektury komponujące się ze stylem całości założenia.

Czytaj więcej...

Ogród w Nawodnej

Koncepcja zakłada stworzenie swojskiej przestrzeni dużego ogrodu. W ogrodzie planuje się budowę kamiennego grilla z wędzarnią zlokalizowanego w pobliżu tarasu. Planowane jest również zbudowanie składu na narzędzia i drewno do kominka. Projektowany taras zbudowany z płytek betonowych przesłonięty będzie drewnianym trejażem i pergolą obsadzoną glicynią.

Czytaj więcej...

Ogród w Choszcznie

Realizacja ogrodu zakłada rozplanowanie dojazdu do garażu na tyłach posesji, budowę altany krytej strzechą, punktu wodnego w postaci głazu, po którym spływa woda oraz ogrodu skalnego.

Czytaj więcej...

Ogród w Tanowie

Koncepcja zakłada stworzenie ogrodu wypoczynkowego wielostrefowego. Ogród podzielony jest przez istniejące nasadzenia świerków i sosen, dzięki którym wydzielone zostały odrębne strefy w ogrodzie. Główne miejsce rekreacji stanowi altana z mini punktem wodnym w formie naturalnego głazu po którego powierzchni ścieka woda.

Czytaj więcej...

Ogród na balkonie

Na wizualizacji przedstawiłam sposób na zagospodarowanie niewielkiego balkonu. W czterech donicach zaproponowałam umieszczenie takich roślin jak np. cis pospolity odm. Fastigiata, skimma japońska, sosna górska odm. Mops, jałowiec płożący odm. Nana.

Czytaj więcej...

Ogród przy ulicy Baśniowej

Ogród położony jest w stosunku do ulicy na niższym poziomie wysokościowym. Tylna część ogrodu jest znacznie obniżona, dlatego głównym złożeniem koncepcji było stworzenie wygodnego połączenia między tarasem a trawnikiem.

Czytaj więcej...