Ogród w Choszcznie

wiz.01-logo wiz.02-logo wiz.03-logo wiz.04-logo wiz.05-logo wiz.06-logo wiz.07-logo wiz.08-logo wiz.09-logo wiz.10-logo wiz.11-logo wiz.12-logo wiz.13-logo wiz.14-logo wiz.15-logo

Realizacja ogrodu zakłada rozplanowanie dojazdu do garażu na tyłach posesji, budowę altany krytej strzechą, punktu wodnego w postaci głazu, po którym spływa woda oraz ogrodu skalnego. W rekreacyjnej części ogrodu przewiduje się rozległą przestrzeń trawnika do zabaw dla dzieci, a także miejsce wypoczynku w altanie usytuowanej w południowo-zachodniej części ogrodu, wśród kwitnących krzewów. W ogrodzie zaplanowano nasadzenia ozdobne z drzew, krzewów, traw i barwnych bylin dostosowane do warunków klimatycznych.

Projekt autorstwa Katarzyny Kowalskiej