Ogród na Osiedlu Pod Lipami

2 3 4 7 8 13

Ogród położony jest w stosunku do ulicy na niższym poziomie wysokościowym. Tylna część ogrodu jest znacznie obniżona, dlatego głównym złożeniem koncepcji było stworzenie wygodnego połączenia między tarasem a trawnikiem. Koncepcja zakładała również adaptację istniejącego oczka wodnego, a także przearanżowanie ogrodu, by stał się dla jej mieszkańców oryginalną przestrzenią z zupełnie nowym "obliczem". Przy oczku wodnym zaprojektowano kamienny murek różnej wysokości oraz stworzono szeroką kaskadę z dwoma punktami wypływu wody. Brzeg oczka wyłożono kamieniami ciosanymi i stworzono plażę żwirową z roślinami kobiercowymi. Ciekawym elementem ogrodu jest zaprojektowanie kamiennego okręgu stanowiącego bramę wprowadzającą do "salonu" ogrodowego. Taras obudowano murkiem z łupka, zaproponowano jego podświetlenie i obsadzenie szczytu roślinami w żwirze. Zaprojektowano zmianę miejsca położenia ogrodowej altany przenosząc ją w północno-wschodni narożnik działki. Do altany wprowadza przejście pod drewnianą pergolą. Front ogrodu zaprojektowano w stylu japońskim - z głazami narzutowymi wśród grabionego żwiru i kamieni otoczaków.
Projekt autorstwa Katarzyny Kowalskiej