Plac 5-tego Marca w Kamieniu Pomorskim

1a 2a 3a 4a 5a 6a

Wizualizacje prezentują nowy układ alejek parkowych, plac z fontanną i miejscem koncertowym. Koncepcja zakłada zapewnienie dogodnej komunikacji na obszarze parku łącząc kluczowe elementy prostymi ścieżkami. Centralnie położony plac z fontanną, w nowoczesnej formie strumieni wodnych tryskających z nawierzchni z ciemnego kamienia, przewidziany zostanie jako miejsce skupiające kuracjuszy i mieszkańców podczas kameralnych koncertów. Wprowadzenie nasadzeń w formie szpalerów drzew urozmaica przestrzeń i podkreśla liniowy układ kompozycyjny całości. Zaprojektowano oświetlenie alejek w formie lamp oraz punktów świetlnych w nawierzchni. Wizualizacje prezentują wizję projektanta.

Wizualizacje wykonane przez Katarzynę Kowalską na zlecenie Pracowni Architektury Krajobrazu 'Trzy Małe Drzewka'