Warsztaty projektowe "Zieleń w otoczeniu zabytku na przykładzie Zamku Ujazdowskiego w Warszawie"

 

Na terenie Zamku Ujazdowskiego w Warszawie w dniach 24-26 listopada 2009 roku odbyły się warsztaty projektowe, podczas których ich uczestnicy zajęli się opracowaniem projektu regulacji drzewostanu przy zamku. Pracę w zespołach poprzedziła sesja wykładów wprowadzających w tematykę konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń krajobrazowych oraz zagadnień z zakresu ochrony drzewostanu. Na wstępie przybliżono także założenia i wytyczne do trwającego wówczas konkursu na siedzibę Muzeum Sztuki Współczesnej, które miały być pomocne w postawianiu tezy przy projektowaniu terenu wokół zamku.

Zamek Ujazdowski w Warszawie

Podczas trzech dni warsztatów wespół z I. Pełczyńską, E. Siwy, T. Swoczyną i A. Walczak opracowałyśmy koncepcję, której założenia i główną ideę prezentuje poniższe opracowanie.

Koncepcja ?Zaproszenia do Zamkowego Ogrodu Sztuki? zakłada otwarcie bram Zamku Ujazdowskiego nowym użytkownikom poprzez przeprowadzanie ich przez park jako przedsionek Centrum Sztuki Współczesnej. Park ma być zatem częścią całości programu zapewniającego kontakt odbiorcy ze sztuką jako przeniesienie atelier w plener wokół zamku.