Warsztaty projektowe "Ogród za oknem" - dzieło sztuki

 

W dniu 20 listopada 2009 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie miała miejsce konferencja zorganizowana przez Katedrę Sztuki Krajobrazu, której tegorocznym hasłem był "Ogród za oknem - dzieło sztuki".

Rozpatrując zagadnienia z teorii i praktyki projektowania ogrodów przydomowych prelegenci wygłaszali kolejno referaty na temat definicji dzieła sztuki, historii ogrodu przydomowego w aspekcie rzemiosła ogrodniczego i artystycznych zapędów architektów krajobrazu. Zaprezentowana została także kontrowersyjna teoria przestrzeni dobrostanu człowieka jako priorytetu w tworzeniu ogrodów, która podczas panelu dyskusyjnego wzbudziła wiele emocji i ukazała różnice w postrzeganiu pojęcia ogrodu-dzieła sztuki. Konferencja służyła także przybliżeniu nowych trendów we współczesnej architekturze krajobrazu.

Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczęły się praktyczne warsztaty z projektowania. W warsztatach uczestniczyłam wraz z Ewą Siwy tworząc dwuosobowy zespól projektowy. W podsumowaniu przedstawiłyśmy ideę "Ogrodu zjawiskowych obrazów", która była konceptualną propozycją ukazania w ogrodzie tego, co w przyrodzie najbardziej zaskakujące - obrazów z motywami światła słonecznego, cienia, deszczu i mrozu, wiatru i zmian fenologicznych roślinności.

Koncepcja zakładała podział przestrzeni ogrodu na wnętrza, które zmieniają się zależnie od warunków pogody, ukazując przed użytkownikiem-widzem niedostrzegane wcześniej walory. Użytkownik ogrodu przemieszcza się w nim w poszukiwaniu nowych emocji doświadczanych różnymi zmysłami, które zapewni mu przyroda zmieniająca się jak w kalejdoskopie. Przyroda ma jawić mu się w działaniu słońca, które świeci, daje refleksy, ukazuje kolory, daje ciepło; w działaniu wiatru - wydającym dźwięki, poruszającym różne elementy; w działaniach deszczu i mrozu - powodujących lśnienie, pokrywających powierzchnie, wydających dźwięki.

Pozostałe osiem zespołów projektowych, w których skład wchodzili projektanci, ogrodnicy, architekci krajobrazu i studenci, pochodzący ze wszystkich zakątków kraju, zaprezentowało równie ciekawe wizje ogrodów.

KK