TOPOS LANDSCAPE AWARD 2010 w Krakowie

 

Laureaci tegorocznej nagrody prestiżowego magazynu Topos - The International Journal of Landscape Architecture and Urban Design - spotkali się na uroczystej gali, połączonej z seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, w krakowskim Magistracie. Międzynarodowe spotkanie specjalistów branży architektury krajobrazu dało efekt ciekawej konferencji na temat krajobrazu miejskiego. Uczestnikom seminarium przybliżono aspekty związane z kształtowaniem krajobrazów miast z wielu zakątków świata.

Nigel Thorne prezes EFLA na otwarciu Topos Landscape Award

Profesor Alekasner Bohm, reprezentujący Instytut Architektury Krajobrazu krakowskiej politechniki, przedstawił zebranym w skrupulatny sposób etapy kształtowania się miasta Krakowa. Na temat rozwoju architektury krajobrazu w naszym kraju wypowiedział się również Artur Bronisz prezentując dokonania i omawiając problemy jakie napotykane są w naszym kraju podczas projektowania przestrzeni publicznych.

Przedstawicielka Wysp Brytyjskich - Eleanor Fawcett - a dokładniej stowarzyszenia Design for London, które jest częścią organizacji dbającej o rozwój tego miasta w sferze architektonicznej i ekologicznej, wypowiedziała się na temat otwartych przestrzeni Londynu i sposobu w jaki odbywa się planowanie urbanistyczno-krajobrazowe w tym mieście.

Susannah C. Drake przedstawiła w naukowy sposób część swojej rozległej pracy na temat "Terminologia/Definicja/Tożsamość: Regeneracja architektury krajobrazu w erze urbanizmu krajobrazowego". Przedstawicielka Dlandstudio z Nowego Jorku sięgając korzeni amerykańskiej kultury przeprowadziła zebranych przez analizę kierunku rozwoju nowego urbanizmu uwzględniającego ekologiczne aspekty w środowiskach wielkich miast.

Z bardzo przychylnym odbiorem spotkał się referat Elżbiety Chojeckiej projektantki holenderskiego biura West8 z Roteradamu. W temacie "Projektowanie przestrzeni publicznej jako czynnik determinujący rozwój miasta w skali lokalnej" zaprezentowała zdjęcia realizacji powstałej w kanadyjskim mieście, gdzie zaprojektowano nabrzeży bulwar. Przedstawiła ona także analizy odbioru przez lokalne społeczeństwo zmiany jaka nastąpiła w krajobrazie tego miejsca.